Tilskot til kulturarv og kultur

Her finn du ei oversikt over alle tilskota Vestland fylkeskommune har innan kunst- og kultursektoren.

Kulturarv

Kunst- og kulturutvikling

Kulturformidling

Bibliotekutvikling