Vestlandshuset

Vestlandshuset er arbeidsplassen for vel 800 tilsette i Vestland fylkeskommune, Skyss, Bybanen Utbygging og heiltids fylkespolitikarar. Det er eit topp moderne, berekraftig, fleksibelt og ope hus, der samarbeid og samhandling står sentralt. Her held også Experis, Sikt, Mazars og Handelsbanken til. Harris Advokatfirma flyttar inn i januar 2024.