TT-kort

Menneske med nedsett funksjonsevne som ikkje kan reise med kollektiv transport, kan søke om TT-kort for økonomisk støtte til drosje.

TT-kort