Tilrettelagt transport (TT-kort)

Menneske med nedsett funksjonsevne som ikkje kan reise med kollektiv rutetransport, kan søke om TT-kort for økonomisk støtte til drosje.

Har du spørsmål?

TT-kort