Info om TT-kort til transportørar

Taksameteret må koplast til TT-kortsystemet. Slik går du fram.

For å kople opp taksameteret til TT-kortsystemet må du legge inn ein API i taksametersystemet.

  • Dersom du er tilknytt ein sentral, kan sentralen få ein API som vil fungere for alle tilknytte løyvehavarar.
  • Dersom du driv for deg sjølv utan å vere tilknytt ein sentral, kan du få ein eigen API.

Kontakt

For meir informasjon og for å kople opp taksameteret til TT-kortsystemet, kontakt Taxi Transport Service Sogn og Fjordane (TTS)

tlf: 95 95 66 66
e-post: kontakt@tts.as