Tannhelsetenesta kompetansesenter - TkVestland

Vi tilbyr mange spesialisttannbehandlingar og tverrfagleg tannbehandling. Vi gir også eit tverrfagleg psykolog- og tannhelsetilbod til tortur- og overgrepsutsette og personar med sterk angst for tannbehandling (TOO-tilbodet). Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd, klinisk praksisnær forsking, tenesteforsking og epidemiologisk forsking.

Spesialisttenester