Kultur og helse

Fylkeskommunen tilbyr tenester innan musikkterapi til kultur-, skule-, barnehage-, helse- og omsorgssektoren og kan bidra i arbeid med rus og psykisk helse og inkludering.