foto av tre menn som merker ein stein med ein raud T.

Nominer nokon til den første frivilligprisen i Vestland

Veit du om nokon som har utmerka seg med frivillig innsats til beste for medmenneska sine og samfunnet, anten over tid eller i eit tidsavgrensa prosjekt? No kan du nominere vedkomande til frivilligprisen.