litt uklart foto som syner tomme stolar i klasserom

Lærarstreiken er over

Regjeringa har fremma forslag om tvungen lønsnemnd, og streiken i skulane er med det over. Elevane ved dei vidaregåande skulane som har vore i streik, kan møte på skulen til vanleg tid onsdag 28. september.