Forsiden til Vestland Fylkeskommune

Viktig informasjon til kandidatar som brukar Mac under eksamen

Microsoft har utfordringar med siste versjon av Office for Mac. I siste versjon fungerer Word og Excel svært dårleg under eksamen.

Slik løyser du problemet