oversiktsbilde av bussdepotet på Mannsverk i Bergen

Kollektivreisa: Solide CO2-kutt og reinare luft

Over 100 elektriske bussar og stadig nye bybanetraséar gjer sitt til at CO2-utsleppa i Bergen har gått betydeleg ned, og dei vil gå endå meir ned i åra framover.

Koronasmittetal på vgs

Vi rapporterer dagleg smittetala frå dei vidaregåande skulane i Vestland.

Sjå oversikt