Klima og natur

Vestland fylkeskommune skal jobbe for ei berekraftig samfunnsutvikling. For å lukkast med dette må vi jobbe aktivt med miljødimensjonen av berekraft.

Tilskot