Nyheitsbrev om plan, klima og folkehelse

Jobbar du med eller er interessert i by- og stadutvikling, klima eller folkehelsearbeid? Då vil vi gjerne dele nyheitsbrevet vårt med deg.

Seksjon for plan, klima og folkehelse i Vestland fylkeskommune sender ut nyheitsbrev fire gonger i året. Her blir du oppdatert på til dømes

  • aktuelle tilskotsordningar
  • opne konferansar og nettverksamlingar
  • innovative satsingar og prosjekt i lokalsamfunn i Vestland

Alle nyheitsbreva