Kom i gang med forsking i bedrift - FORREGION

FORREGION Vestland skal gjennom bruk av forsking bidra til innovasjon, berekraftig verdiskaping, grøn konkurransekraft og klimaomstilling i bedrifter gjennom bruk av forsking

FORREGION Vestland tilbyr gratis rådgiving gjennom kompetansemekling dersom bedrifta di vil kome i gong med forsking.

Kompetansemeklaren kan hjelpe med å avklare behov for forsking, finne rett finansiering og forskingspartnarar.

FORREGION Vestland tilbyr eit sett med verkemidlar for bedrifter som  «Forprosjekt», «Forskar til låns» og «Opphald i ein forskingsorganisasjon». I tillegg vert det arrangert «FoU-møte» for å avklare forskingsbehov knytt til konkrete utfordringar for fleire bedrifter i fylket.  

Meir informasjon om dette vidare på denne sida, eller ved å kontakte ein kompetansemeklar. 

Om FORREGION Vestland

FORREGION Vestland er del av fylkeskommunen si langsiktige satsing på mobilisering til forsking.

FORREGION (Forskingsbasert innovasjon i regionane) er ei del av ei nasjonal satsing med mål å fremme forskingsbasert innovasjon i næringsliv i heile landet. FORREGION Vestland er hovudsakleg finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet, med delfinansering frå fylkeskommunen, Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. 

Samarbeid

Fylkeskommunen leiar satsinga og samarbeider med Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. FORREGION Vestland er også eit samarbeid med næringshagar, inkubatorar, næringsklynger og kapasitetsløftprosjekta om gjennomføring av FoU-møte.

FORREGION Vestland er ei vidareføring av VRI og MobiFORSK i dei tidlegare fylka Hordaland og Sogn og Fjordane.