Idrett og friluftsliv

Vi jobbar for at alle i fylket skal ha moglegheita til å vere fysisk aktive kvar dag. Vi skal vere med å leggje til rette for organisert aktivitet og idrett, eigenorganisert aktivitet og eit aktivt og variert friluftsliv. Vi forvaltar ei rekke tilskotsordningar. Enkelte av dei finn du alt her på nettsidene, andre kjem på plass så snart dei er vedtekne politisk.