Statistikk, kart og analyse

Her finn du oppdatert informasjon om fylket, kommunar eller regionar i rapportar, kart og tabellar. Vi utviklar eller driftar også ulike verktøy som kommunar og andre kan nytte i sitt eige analysearbeid. For å bidra til god kunnskaps- og kompetanseutvikling, lager vi rapportserien Vestlandsanalysar. Vår statistikkteneste, statistikk.ivest.no, og vår kartteneste, fylkesatlas.no, skal gjere det enkelt å finne fram til og analysere data på eiga hand.

Aktuelt