Klimaomstilling

For å redusere og forberede oss på dei kommande klimautfordringane må vi omstille samfunnet vårt. Det inneber kraftig utsleppsreduksjon, klimatilpassing og omstilling til eit berekraftig lågutsleppssamfunn. På desse sidene finn du informasjon om og verktøy for klimaomstilling i kommunane, tilskotsordningar og klima-og miljøprisen i Vestland