Bibliotekutvikling

Vi driv bibliotekfagleg rettleiing og kompetanseheving av bibliotektilsette, gjev råd til lokale styresmakter og utviklar folkebiblioteka i fylket. Saman arbeider vi for å vidareutvikle bibliotektenestene til innbyggjarane.

Utviklingsarbeid

Litteratur og formidling

Digitale tenester

Biblioteka

Tilskot