Lokalhistoriske artiklar

"Lokalhistoriske artiklar" er ein bibliografisk database der det er registrert lokalhistorisk litteratur frå tidlegare Sogn og Fjordane utgitt i perioden frå 1865 og fram til 2021.

Veldig mange av kommunane har sogelag som gir ut lokale blad, men det kan ofte vere vanskeleg å finne tilbake til kva som er omskrive og kvar artiklane har stått. 

I databasen Lokalhistoriske artiklar Sogn og Fjordane er det registrert vel 24 000 artiklar frå lokalhistoriske tidsskrift, årbøker, sogeskrift, julehefte, artikkelsamlingar mm. I tillegg kjem artiklar av lokalhistorisk interesse henta frå diverse tidsskrift og bøker.

Nokre av artiklane er i databasen lenka til fulltekstversjonar av tidsskrifta, slik at brukarane kan klikke seg inn og lese artikkelen.

Artikkel om utviklinga av lokalhistoriske årbøker

Jan Anders Timberlid har, etter oppdrag frå tidlegare Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, sett på utviklinga av lokalhistoriske årbøker i Sogn og Fjordane. 

Oversikt over kva tidsskrift m.m. vi registrerer artiklar frå

I oversikta er det markert kva tidsskrift som er digitaliserte, stort sett av Nasjonalbiblioteket. Desse kan søkjast opp i Nasjonalbiblioteket sin fulltekstdatabase.

I artikkelbasen er det gjort direkte koplingar frå informasjonen om artiklane til fulltekstversjonar.

Tittel ISSN Årgang / nummer Fulltekst pr. 2020
Are tie : sogeskrift frå Lærdal 2535-4795 Årg. 1, 2017 - årg. 4, 2020 Nei 
Balestrand : gard og grend : sogeskrift 0802-4839 Hefte 1, 1973 ; Hefte 2,  1974 ; Hefte 3, 1976 Nei 
Balestrendingen 2535-289X Årg. 1, 2016- årg. 4, 2019 Nei 
Bergen turlag. Årbok. 0807-3783 1921, 1925-1928, 1933, 1939, 1952 Nei 
Bjørgvin : kyrkjehistorisk årbok 0807-4941 1969-1976, 1981/82-1984, 1987-1996/97 Nei 
Bjørgvin : årbok for Bjørgvin bispedøme 0807-4933 1950-1953, 1955, 1958-1965 Nei 
Dar breadn kalva 1504-3916 1997-2019 Nei 
Fjaler 1501-0422 Årg. 1, 1998 - årg. 20, 2017 Nei 
Flora-minne 1502-8925 Hefte 1, 2001 - hefte 20, 2020 Nei 
Fortidsminneforeningen. Aarsberetning/Årbok Nei  1865, 1867-1869, 1870-1871, 1873, 1875-1901, 1903-1908, 1909-1910, 1911-1964 Nei 
Førde historieskrift (Framhald av: Sogeblad for Førde) 1890-9523 2008-2020 Nei 
Gamalt frå Bremanger Nei  1981 Nei 
Gamalt frå Leikanger herad Nei  1977 Ja
Glimt frå Gulen : kultursogeskrift 0805-228X Hefte 1, 1992 ; Hefte 2,  1994 ; Hefte 3, 1998 ; Hefte 4, 2000 Nei 
Historisk årsskrift. Hornindal 0802-7501 Nr 1, 1985 - nr 14, 1998 ; Nr 15, 2000 - nr 33, 2018 Nei 
Jakob Sande 0806-279X 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 1998
Jol i Sogn 1500-2128 Årg. 1, 1930 - årg. 4, 1933 ; Årg. 5, 1935 ; Årg. 8, 1938 - årg. 9, 1939 ; 1947 - 2001 ; 2008 - 2010 ; 2012 - 2018 Nei 
Jul i Nordfjord 0803-1193 1936 ; 1940 -1942 ; 1945 - 1946 ; 1952 ; 1956 - 1960 ; 1962 - 2019 Alle nummer (minus 1936, 1940, 1952, 1956, 1959, 1962)
Jul i Sunnfjord 0803-1185 Årg. 1, 1926 - årg. 12, 1938 ; Årg. 13, 1942 ; Årg. 14, 1946 - årg. 82, 2014 ; Årg. 83, 2018 - årg. 85, 2020 Alle nummer (minus 1926)
Jul i Årdal Nei  1957, 1958, 1960 Nei 
Jølst 0801-9592 Årg. 1, 1984 - årg. 30, 2013 ; Årg. 31, 2016 - årg. 35, 2020 1984-2013; 2016-2019
Kjelda 0803-9682 Årg. 1, 1992 - årg. 29, nr 2, 2020 Årg. 1, 1992 - årg. 25, 2016
Kjenn ditt land Nei  1926, 1936, 1937 Nei 
Ljøren
1502-9689 Årg. 1, 1999 - årg. 21, 2019 Årg. 1, 1999 - årg. 18, 2016
Luster lokalhistorisk årbok 0805-0651 Nr 1, 1994 ; Nr 2, 1995 ; Nr 3, 1996/1997 ; Nr 4, 2000 ; Nr 5, 2002 ; Nr 6, 2011 ; Nr 7, 2016 Nei 
Nordfjordlagets aarbok Nei  1920, 1922-1945/1947 Nei 
Norsk folkekultur 1500-8940 1915-1935 Nei 
Norsk aarbok 1501-1267 1920, 1923-1939 Nei 
Norske Bygder. Sogn. Nei  (4. band) Nei 
Norveg 0029-3601 1951-1965, 1968-1970, 1973-1990, 1993, nr. 1,1995, nr.2, 1996-1997, 1999, 2000-2001 Nei 
Pridlao 0805-231X Årg. 1, 1984 - årg. 34, 2017 Årg. 6, 1989 ; Årg. 8, 1991 - årg. 20, 2003 ; Årg. 24, 2007 - årg. 32, 2015
På Flua : årbok for Brekke sogelag 1892-3259 2010-2017 Nei 
Segn og soga
Fulltekst
Nei  1983 Nei 
Skrifter. [Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedøme] 0807-4895 1946-1947, 1949 Nei 
So han sa - 1502-4644 Årg. 1, 2000 - årg. 21, 2020 Nei 
Sogeblad frå Førde kommune (Framhald i: Førde historieskrift) 0801-101X Hefte 1, 1983 - hefte 25, 2007 Nei 
Sogehefte for Askvoll kommune (Framhald av: Sogeskrift for Askvoll kommune) 1502-4954 Nr 13, 2000 - nr 17, 2004 ; Nr 18, 2013 - nr 25, 2020 Nr 13, 2000
Sogehefte for Gaular (Framhald av: Sogeskrift for Gaular) 1893-2657 2011-2018 Nei 
Sogeskrift (Framhald av: Sogeskrift for Naustdal) 0803-3889 (-2018)
2535-6844 (2019-)
Årg. 24, 2015 - årg. 29, 2020 Nei 
Sogeskrift for Askvoll kommune (Framhald i: Sogehefte for Askvoll kommune) 0333-3051  Nr 1, 1981 ; Nr 2, 1984 ; Nr 3, 1990 ; Nr 4, 1992 - nr 12, 1999 Hefte 1, 1981 - hefte 5, 1993 ; Hefte 7, 1994 - hefte 12, 1999
Sogeskrift for Eid 1500-6824 Årg. 1, 1994 - årg. 11, 2004/2005 ; Årg. 12, 2008 ; Årg. 13, 2010 - årg. 21, 2018 Nei 
Sogeskrift for Gaular (Framhald i: Sogehefte for Gaular) 1893-2649 2009- 2010 Nei 
Sogeskrift for Naustdal (Framhald i: Sogeskrift) 0803-3889 Årg. 1, 1990 - årg. 23, 2014 Nei 
Sogeskrift frå Hyllestad 0802-6041 Hefte 1, 1976 - hefte 3, 1978 ; Hefte 4, 1980 ; Hefte 5, 1987 ; Hefte 6, 2000 - hefte 26, 2020 Hefte 1, 1976 -  hefte 24, 2018
Sogn og Fjordane Magasin 0333-2926 1981-1989 Nei 
Sogndal : heimbygdi vår : årbok 0802-6068  Nr 1, 1921 ; Nr 2, 1923 ; Nr 3, 1926 ; Nr 4, 1932 ; Nr 5, 1933 ; Nr 6, 1935 ; Nr 7, 1938 ; Nr 8, 1940 ; Nr 9, 1941 ; Nr 10, 1948 ; Nr 11, 1974 Nei 
Solund sogeskrift 1502-9158 Årg. 1, 2001 - årg. 16, 2016-2018 Nei 
Stryn historielag (Framhald i: Årsskrift. Stryn historielag) 0804-6050 Årg. 1, 1991 - årg. 3, 1993 Nei 
Sunnfjord : tidskrift um Sunnfjord-soga Nei  1919, 1921, 1922 1919, 1921, 1922
Systrendingen 1501-7257 Årg. 1, 1993 - årg. 26, nr 2, 2019 Nei 
Søkelys på Sogn og Fjordane 0800-0115 1982-1989 Nei 
Tidsskrift for sogelaget i Selje og Stad Nei  Årg. 1, 2017- Nei 
Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn (Framhald i: Årbok for Sogn) 0800-0905 Nr 1, 1910 ; Nr 2, 1912 ; Nr 3, 1915 ; Nr 4, 1920 ; Nr 5, 1921 ; Nr 6, 1924 ; Nr 7, 1929 ; Nr 8, 1932 ; Nr 9, 1934 ; Nr 10, 1939 ; Nr 11, 1944 ; Nr 12, 1947 ; Nr 13, 1948 ; Nr 14, 1950 ; Nr 15, 1952 ; Nr 16, 1953 ; Nr 17, 1955 ; Nr 18, 1956 ; Nr 19, 1958 ; Nr 20, 1961 ; Nr 21, 1964 ; Nr 22, 1968 ; Nr 23, 1970 ; Nr 24, 1973 ; Nr 25, 1976 ; Nr 26, 1978 ; Nr 27, 1981 Nr 1, 1910 - nr 4, 1920 ; Nr 6, 1924 ; Nr 22, 1968 - nr 27, 1981
Ung-Norig 1894-4450  1918-1921 Nei 
Vestnorsk reiseliv 0809-0564 1994-1999 Nei 
Årbok for Nordfjord 0400-2296 Årg. 1, 1951 - årg. 3, 1953 ; Årg. 4, 1959 ; Årg. 5, 1961 ; Årg. 6, 1963 ; Årg. 7, 1965 ; Årg. 8, 1967 ; Årg. 9, 1969 ; Årg. 10, 1971 ; Årg. 11, 1973 ; Årg. 12, 1975 ; Årg. 13, 1977 ; Årg. 14, 1979 ; Årg. 15, 1981 - årg. 54, 2020 Årg. 1, 1951 - årg. 5, 1961 ; Årg. 7, 1965 -årg. 50, 2016
Årbok for Sogn (Framhald av: Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn)  0800-0891 Nr 28, 1982 - nr. 64, 2018 Nr 28, 1982 - nr 32, 1986 ; Nr 34, 1988 - nr 63, 2017
Årbok for Årdal sogelag 0400-2318  Nr 1, 1950 ; Nr 2, 1952 ; Nr 3, 1958 Nei 
Årbok Høyanger 1893-2061 Nr 1, 2011 - nr 10, 2020 Nei 
Årbok. Stryn historielag (Framhald av: Årsskrift. Stryn historielag) 1892-2260 Årg. 20, 2010 - årg. 29, 2019 Nei 
Årbok. Vik historielag 1500-6182 1994-2002 Nei 
Årbok. Vågsøy historielag 1894-0072  2012-2018 Nei 
Årdal før og no 0805-2875 Nummer 1, 1992  - nummer 55, 2020 Nei 
Årsskrift. Stryn Historielag (Framhald av: Stryn historielag. Framhald i: Årbok. Stryn historielag) 0806-7767 Årg. 4, 1994 - årg. 19, 2009 Årg. 4, 1994 - årg. 19, 2009