Planlegging

Gjennom planlegging skal vi sikre ei heilskapleg og berekraftig utvikling av Vestland fylke.