Regional planlegging

Gjennom regional planlegging utvikler vi felles mål på tvers av globale, regionale og lokale interesser og får fram samanhenger på tvers av fag for ei heilskapleg og berekraftig utvikling av Vestland.

Regionalt planarbeid