Høyringar

Oversikt over alle høyringar i Vestland fylkeskommune.

Aktuelle høyringar

Det er for tida ingen aktuelle høyringar.

Tidlegare høyringar

Høyring: Reguleringsplan, fv. 271 Sjukehusvegen, Lærdal kommune - frist 10. juli 2023

Høyring: Reguleringsplan, fv. 55 Bru over Esefjorden, Sogndal kommune - frist 30. juni 2023

Høyring: Reguleringsplan fv. 565 Alversundsbrua, Alver kommune - frist 28. juni 2023

Høyring: Endringar i lokal forskrift om inntak/formidling og inntaksmatrisa - frist: 28. april 2023

Høyring: Temaplan for breiband og digitalisering Vestland fylke 2023-2029 - frist: 14. april 2023

Høyring: Utgreiing av ei framtidsretta arkivorganisering i Vestland – frist: 11. mars 2023

Høyring: Regional plan for fornybar energi 2023–2035: 20. februar 2023 

Høyring: Regional plan for kultur, idrett og frivilligheit 2023–2035 – frist: 4. november

Høyring: Regional plan for klima 2022–2035 – frist: 23. oktober

Høyring: Temaplan landbruk for Vestland fylke 2023-2027 – frist: 14. oktober

Høyring: Temaplan for reiseliv i Vestland 2023-2025 – frist: 14. oktober

Høyring: planprogram for regional plan for senterstruktur og berekraftige lokalsamfunn – frist: 23. september

Høyring: forslag til revidert forskrift for økonomisk godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune – frist: 15. september.

Høyring: Forslag til program for felles sti- og løypeplan for Nordfjella med Raudafjell – frist 1. mai

Høyring: Planprogram for Regional plan for fornybar energi – frist 23. april

Høyring: Forslag til program for felles sti- og løypeplan for Hardangervidda - frist 1. april 2022

Innspelsrunde om Regional transportplan – økonomisk handlingsprogram og investeringsprogram – frist 1. april 2022

Høyring: Reguleringsplan fv. 609 Heilevang - frist 11. februar 2022

Høyring: Handlingsprogram folkehelse 2022 - 2025 - frist 14. januar