Sjå politiske møte i nett-TV

Møta i fylkestinget blir sendt direkte på nett, og du kan også sjå opptaka i etterkant av møta. Nokre andre politiske møte blir og publisert på nett-tv i etterkant av møta.

Sjå fylkestinget i nett-TV

Sjå politiske møte i nett-TV

Politikardag

Sjå opptak av politikardagen tysdag 25. oktober 2022

Vi tilrår å bruke nyare nettlesarar som Chrome, Edge, Safari el.l. 

Aktuelle møte som blir strøymt direkte

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne fredag 25. november  kl. 9(teams)

Opptak av politiske møte

Sjå opptak av politiske møte