Idrett

Fylkeskommunen samarbeidar med kommunane for at inaktive, fleirkulturelle og personar innan psykisk helsevern skal få ein meir aktiv kvardag og bli ein del av eit idrettsmiljø.  Andre arbeidsområde er å motarbeide topping av lag i barneidretten, hindre trakassering i samband med trening og kampar, og syte for at juks og ekskludering ikkje skjer. Idrettslag skaper sosiale fellesskap, trygge oppvekstmiljø og levande lokalsamfunn.