Miljøleiing

Formålet med klima- og miljøleiinga er å gjere klima- og miljøsmarte val der fylkeskommunen kan påverke positivt og bidra til ei berekraftig samfunnsutvikling. Regional plan for klima og klimabudsjettet er sentrale verktøy for klima- og miljøleiing i heile den fylkeskommunale organisasjonen, i tillegg til statusen som Miljøfyrtårn og ein offensiv anskaffingsstrategi.