Media

Pressekontakt, foto, offentleg postjournal og nyheitsabonnement.

Pressekontakt 

Vi vil at media raskt skal få svar. Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt på 51 20 71 61 (08.00–15.00) eller på e-post kommunikasjon@vlfk.no

Det er viktig at alle som er ut på vegane sjekkar vêr- og føreforhold og held seg oppdatert på trafikkmeldingar på www.175.no  eller appen «Vegvesen Trafikk» som gir oppdatert trafikkinformasjon.

Hilde J. Mæland

kommunikasjonssjef

Birthe Johanne F. Finstad

kommunikasjonsrådgjevar

Jennifer Fossnes

kommunikasjonsrådgjevar og webredaktør

Anbjørn Holme

kommunikasjonsrådgjevar

Charlotte Villanger Nielsen

Kommunikasjonsrådgjevar

Ingvild Ramstad

kommunikasjonsrådgjevar

Martin Magnussen

kommunikasjonsrådgjevar

Andreas Kjærland

kommunikasjonsrådgjevar (vikar)

Silje Christine Alvsaker

Kommunikasjonsrådgjevar

Pressekontaktar (etter arbeidstid):

Driftsområde innanfor gamle fylkesgrenser i Hordaland (Nordhordland, Voss, Hardanger, Bergen, Os, Austevoll, Øygarden):

Mariann Kråkenes Jørgensen

Leiar drift sør

Driftsområde innanfor gamle fylkesgrenser i Sogn og Fjordane (Sogn, Sunnfjord sør, Nordfjord, Ytre Sunnfjord):

Rune Sverre Sande

Leiar drift nord

Pressekontakt i Skyss 

Øyvind Strømmen

kommunikasjonsrådgjevar

 

Foto

Gå til fotobanken vår.

Her finn du bilde av tenestene våre, alle politikarane i Vestland fylkesting, fylkedirektøren og direktørane, foto av fylkesordførarkjeda, aktuelle nyheitsfoto og anna. 

Du kan fritt bruke bileta så lenge

  • bruken er relevant for aktivitetane eller verksemda til fylkeskommunen
  • du krediterer Vestland fylkeskommune som fotograf (eventuelt anna fotograf, dersom det står oppført på bilete).

Film og video

Vestland fylkeskommune på YouTube

Politiske møte på nett-tv

Få e-post med det samme vi publiserer ein nyheitsartikkel her på vestlandfylke.no!

Meld deg på nyheitsvarsling frå Vestland fylkeksommune

Du kan velje kva for tema du vil abonnere på.

Gå til nyheitsarkivet

Melde deg av eller endre på hva du vil abonnere på

Ønskjer du ikkje lenger å abonnere på nyheitsvarslinga, eller vil du endre kva for tema du vil abonnere på?

Sjå nedst i e-posten der du får varselet. Der står det: Du kan endre eller stoppe nyheitsvarselet her

Klikk på lenkja og følg instruksane.

Ved spesielle høve sender vi ut pressemelding til media. (Dette må ikkje forvekslast med nyheitsvarslinga som går ut til abonnentar kvar gong vi publiserer ei nyheit på vestlandfylke.no.)

Pressemeldingar frå Vestland fylkeskommune i 2024

3. juni 2024: Oversikt over politiske møte i juni

14. mai 2024: Presseinvitasjon: No opnar landslovjubileet i Vestland si storsatsing: utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år

3. mai 2024: Oversikt over politiske møte i mai 2024 (pdf)

15. april 2024: Vestlandsrådet i NTP-møte med stortingspolitikarar (pdf)

2. april 2024: Oversikt over politiske møte i april 2024 (pdf)

21. mars 2024: Arbeider for Bybanen til Åsane (pdf)

18. mars 2024: Kostnadsestimatet for Bybanen til Åsane ligg fast (pdf)

Vedlegg
Ekstern kvalitetssikring KS2 av Bybanen Bergen sentrum-Åsane, BT5 (pdf)
Vedlegg 7: Kuttlista og kostnadsestimata knytt til kvart kutt

29. februar 2024: Oversikt over politiske møte i mars (pdf)

27. februar 2024: Heilevang-prosjektet vert utsett (pdf)

22. februar 2024: Fylkesrekneskapen i Vestland i balanse (pdf)

12. februar 2024: Presseinvitasjon: Avduking av måleri av krigsseglar Nils Severin Økland

6. februar 2024: Vil ha staten med på framtidas hurtigbåt (pdf)

31. januar 2024: Oversikt over politiske møte i februar (pdf)

25. januar 2024: Presseinvitasjon: Slik skal Vestland markere landslovjubileet

21. januar 2024: Uvêr råkar Vestland – stengde fylkesvegar og skular (pdf)

8. januar 2024: Oversikt over politiske møte i januar (pdf)

Pressemeldingar frå Vestland fylkeskommune i 2023

5. desember 2023: Oversikt over politiske møte i desember (pdf)

3. november 2023: Det blir billegare å ta med bil på bilførande hurtigbåtar (pdf)

2. november 2023: Ny utviklingsplan for Vestland – eit berekraftsløft (pdf)

2. november 2023: Krev statleg kompensasjon for auka kollektivutgifter og grøne hurtigbåtar (pdf)

2. november 2023: Fylkestinget fordømmer drap av og terror mot sivile i Palestina og Israel (pdf)

31. oktober 2023: Oversikt over politiske møte i november (pdf)

6. oktober 2023: Oversikt over politiske møte i oktober (pdf)

16. september 2023: Mandatfordelinga til Vestland fylkeskommune er klar (pdf)

7. september 2023: Anne Iren Fagerbakke ny avdelingsdirektør i fylkeskommunen (pdf)

22. august 2023: Kulturlandskapsprisen til verdsarvbøndene i Undredal (pdf)

7. juli 2023: Inntak til vidaregåande skule 2023: Dei fleste får førstevalet sitt (pdf) 

13. juni 2023: Klimapris, NTP, skuleutbygging og gratis ferje på fylkesting i Loen (pdf)

25. mai 2023: Ny prosjektdirektør for Bybanen utbygging (pdf)

25. april 2023: Nynorsk i ny opplæringslov: – Ikkje godt nok (pdf)

21. april 2023: Vestland fylkeskommune har ikkje lenger motsegn til Bybanen over Bryggen (pdf)

20. februar 2023: Godt økonomisk resultat for fylkeskommunen (pdf)

2. februar 2023: Politiske møte i februar (pdf)

30. januar 2023: Grøne hurtigbåtar ei sjømil vidare (pdf)

2. januar 2023: Oversikt over politiske møte i januar (pdf)

Pressemeldingar frå Vestland fylkeskommune i 2022

3. november 2022: Politiske møte i november (pdf)

2. november 2022: Sluttar i fylkeskommunen(pdf)

3. oktober 2022: Politiske møte i oktober (pdf)

29. september 2022: Fylkestinget  i Vestland ber om skjerpa beredskap (pdf)

7. september 2022: Historisk møte for ungdommar frå heile landet som vil påverke politiske vedtak (pdf)

31. august 2022: Politiske møte i september (pdf)

17. august 2022 Budsjettsprekk for Bybanen til Fyllingsdalen (pdf)

8. juli 2022: Inntak til vidaregåande skule 2022: Dei fleste får førstevalet sitt (pdf) 

24. mai 2022: Slik rammar ein mogleg streik Vestland fylkeskommune (pdf)

23. mai 2022: Skal kartlegge fritida til alle barnefamiliar i Bergen og Vestland (pdf)

21. april 2022: Desse er vidare i konkurransen om framtidas hurtigbåt (pdf)

20. april 2022: Stor folkehelseundersøking skal gi svar på korleis vi eigentleg har det (pdf)

1. april 2022: Politisk møteplan for april 2022 (pdf)

25. mars 2022: Fylkeskommunen startar skuletilbod for flyktningar frå Ukraina (pdf)

Pressemeldingar frå Vestland fylkeskommune i 2021

20. august: For mange utan læreplass – verksemder må sikre seg lærlingar no (pdf)

4. august: Opprettar fem nye klassar før 3. inntaket og skulestart (pdf)

2. august: Ny klasse for studiespesialiserande i Førde (pdf)

29. juni: Kronikk frå Vestlandsrådet: Vi står saman om næringsutvikling på Vestlandet (pdf)

28. juni: Vestlandsrådet: Vestlandet foreinar kreftene i ny, felles næringsstrategi (pdf)

28. juni: Vestland fylkeskommune får verdas gjevaste pris innan elektrisk mobilitet (pdf)

18. juni: Går vidare med dagens bompengeinnkrevjing på Bømlo (pdf)

17. juni: Klima- og miljøprisen 2021 går til Invertapro AS (pdf)

27. april: Får behalde arealet til uteservering (pdf)

19. april: Isabel og Lars fann gull (pdf)

25. mars: Opnar opp igjen støttetelefon for ungdom (pdf)

4. mars: Tiltak for 32,9 millionar skal hjelpe barn og unge (pdf)

4. mars: Liten nedgang i søking til vidaregåande opplæring (pdf)

4. mars: Søking skulevis (pdf)

4. mars: Søking vg1 (pdf)

4. mars: Søking vg2 (pdf)

4. mars: Søking vg3 (pdf)

26. februar: Vestlandsrådet satsar på næringslivet (pdf)

22. februar: Vestlandsrådet abeider for interessene til næringslivet etter Brexit (pdf)

18. februar: Fylkeskommunen i pluss (pdf)

29. januar: Vestland har alt batterifabrikken treng (pdf)

18. januar: Skyss skiftar billettsystem og opnar nettbutikk (pdf)

Oversikt over pressemeldingar frå Vestland fylkeskommune i 2020:

4. desember: Gult nivå på vidaregåande skule og heimeskule 21. og 22. desember (pdf)

4. desember: Gulatingslova blir del av Norges dokumentarv (pdf)

1. desember 2020: Elektrisk stemning på Mannsverk (pdf)

26. november: Statleg støtte til hurtigbåtprosjekt i Vestland (pdf)

18. november: Fylkeshelseundersøking om korona i Vestland (pdf)

19. september: Koronasmitteutbrot ved Åsane vgs. (pdf)

18. september: Tre nye smittetilfelle ved vidaregåande skular i Bergen (pdf)

11. september 2020: Oversikt over politiske møte, Vestland fylkeskommune september 2020 (pdf)

8. juli 2020: Dei fleste elevane får førstevalet sitt (pdf)

9. juni 2020: Den første klima- og miljøprisen i Vestland går til Bergen Havn (pdf)

3. april 2020: Tiltaksliste til fylket frå LO og NHO (pdf)

6. mars 2020: 21 057 elevar søkjer vidaregåande skule i Vestland (pdf)

24. februar 2020: Ny rekord i kollektivreisande (pdf)

19. februar 2020: Fylkesrekneskap 2019 - Gode resultat i både Hordaland og Sogn og Fjordane (pdf)

Offisielle sider i sosiale medium som tilhøyrer Vestland fylkeskommune:

Gå til offentleg postjournal

Du kan søkje i den offentlege postjournalen for Vestland fylkeskommune og bestille innsyn i dei enkelte dokumenta. 

  • Dato, avsendar/mottakar og overskrift/tittel for inngåande og utgåande dokument og notat som krev oppfølging.
  • Opplysningar som er unnateke offentlegheit er erstatta med stjerne (*).
  • Opplysningar frå personalmapper og elevmapper blir ikkje publiserte.
  • Vi kan leggje fram fullstendig postjournal etter førespurnad til dokumentsenteret.