Media

Pressekontakt, foto, offentleg postjournal og nyhetsabonnement.

Pressekontakt 

Vi vil leggje forholda til rette for at media raskt kan få ønskt informasjon. Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med kommunikasjonssjef Hilde J. Mæland.

Spørsmål om fylkesveg?

Merk at spørsmål om fylkesveg skal gå til eige telefonnummer og e-post:

Dersom spørsmålet gjeld fylkesveg, ta kontakt med fylkesveg.kommunikasjon@vlfk.no.

Hilde J. Mæland

Kommunikasjonssjef

Bjarte Brask Eriksen

Kom.rådgjevar og journalist Bergen

Jennifer Fossnes

Kommunikasjonsrådgjevar og webredaktør

Birthe Johanne F. Finstad

Kom.rådgjevar og journalist Leikanger

Anbjørn Holme

Kommunikasjonsrådgjevar

Har du pressehenvendelser om kollektivtrafikk? Kontakt pressekontakt i Skyss. 

Ingrid Dreyer

kommunikasjonsrådgjevar, Skyss

 

Foto

Gå til fotobanken vår.

Her finn du bilde av tenestene våre, alle politikarane i Vestland fylkesting, fylkedirektøren og avdelingsdirektørane, foto av fylkesordførarkjeda, aktuelle nyheitsfoto og anna. 

Du kan fritt bruke bileta så lenge

  • bruken er relevant for aktivitetane eller verksemda til fylkeskommunen
  • du krediterer Vestland fylkeskommune som fotograf (eventuelt anna fotograf, dersom det står oppført på bilete).

Film og video

Vestland fylkeskommune på YouTube

Politiske møte på nett-tv

Få e-post med det samme vi publiserer ein nyheitsartikkel her på vestlandfylke.no!

Meld deg på nyheitsvarsling frå Vestland fylkeksommune

Du kan velje kva for tema du vil abonnere på.

Gå til nyheitsarkivet

Melde deg av eller endre på hva du vil abonnere på

Ønskjer du ikkje lenger å abonnere på nyheitsvarslinga, eller vil du endre kva for tema du vil abonnere på?

Sjå nedst i e-posten der du får varselet. Der står det: Du kan endre eller stoppe nyheitsvarselet her

Klikk på lenkja og følg instruksane.

Ved spesielle høve sender vi ut pressemelding til media. (Dette må ikkje forvekslast med nyheitsvarslinga som går ut til abonnentar kvar gang vi publiserer ein nyheit på vestlandfylke.no.)

Pressemeldingar frå Vestland fylkeskommune i 2022

3. november 2022: Politiske møte i november

2. november 2022: Sluttar i fylkeskommunen

3. oktober 2022: Politiske møte i oktober

29. september 2022: Fylkestinget  i Vestland ber om skjerpa beredskap

7. september 2022: Historisk møte for ungdommar frå heile landet som vil påverke politiske vedtak (pdf)

31. august 2022: Politiske møte i september

17. august 2022 Budsjettsprekk for Bybanen til Fyllingsdalen

8. juli 2022: Inntak til vidaregåande skule 2022: Dei fleste får førstevalet sitt 

24. mai 2022: Slik rammar ein mogleg streik Vestland fylkeskommune

23. mai 2022: Skal kartlegge fritida til alle barnefamiliar i Bergen og Vestland

21. april 2022: Desse er vidare i konkurransen om framtidas hurtigbåt

20. april 2022: Stor folkehelseundersøking skal gi svar på korleis vi eigentleg har det

1. april 2022: Politisk møteplan for april 2022

25. mars 2022: Fylkeskommunen startar skuletilbod for flyktningar frå Ukraina

Pressemeldingar frå Vestland fylkeskommune i 2021

20. august: For mange utan læreplass – verksemder må sikre seg lærlingar no

4. august: Opprettar fem nye klassar før 3. inntaket og skulestart

2. august: Ny klasse for studiespesialiserande i Førde

29. juni: Kronikk frå Vestlandsrådet: Vi står saman om næringsutvikling på Vestlandet

28. juni: Vestlandsrådet: Vestlandet foreinar kreftene i ny, felles næringsstrategi

28. juni: Vestland fylkeskommune får verdas gjevaste pris innan elektrisk mobilitet

18. juni: Går vidare med dagens bompengeinnkrevjing på Bømlo

17. juni: Klima- og miljøprisen 2021 går til Invertapro AS

27. april: Får behalde arealet til uteservering

19. april: Isabel og Lars fann gull

25. mars: Opnar opp igjen støttetelefon for ungdom

4. mars: Tiltak for 32,9 millionar skal hjelpe barn og unge

4. mars: Liten nedgang i søking til vidaregåande opplæring

4. mars: Søking skulevis

4. mars: Søking vg1

4. mars: Søking vg2

4. mars: Søking vg3

26. februar: Vestlandsrådet satsar på næringslivet

22. februar: Vestlandsrådet abeider for interessene til næringslivet etter Brexit

18. februar: Fylkeskommunen i pluss

29. januar: Vestland har alt batterifabrikken treng

18. januar: Skyss skiftar billettsystem og opnar nettbutikk

Oversikt over pressemeldingar frå Vestland fylkeskommune i 2020:

4. desember: Gult nivå på vidaregåande skule og heimeskule 21. og 22. desember

4. desember: Gulatingslova blir del av Norges dokumentarv

1. desember 2020: Elektrisk stemning på Mannsverk

26. november: Statleg støtte til hurtigbåtprosjekt i Vestland

18. november: Fylkeshelseundersøking om korona i Vestland

19. september: Koronasmitteutbrot ved Åsane vgs.

18. september: Tre nye smittetilfelle ved vidaregåande skular i Bergen

11. september 2020: Oversikt over politiske møte, Vestland fylkeskommune september 2020

8. juli 2020: Dei fleste elevane får førstevalet sitt

9. juni 2020: Den første klima- og miljøprisen i Vestland går til Bergen Havn

3. april 2020: Tiltaksliste til fylket frå LO og NHO

6. mars 2020: 21 057 elevar søkjer vidaregåande skule i Vestland

24. februar 2020: Ny rekord i kollektivreisande

19. februar 2020: Fylkesrekneskap 2019 - Gode resultat i både Hordaland og Sogn og Fjordane

 

Offisielle sider i sosiale medium som tilhøyrer Vestland fylkeskommune:

Gå til offentleg postjournal

Du kan søkje i den offentlege postjournalen for Vestland fylkeskommune og bestille innsyn i dei enkelte dokumenta. 

  • Dato, avsendar/mottakar og overskrift/tittel for inngåande og utgåande dokument og notat som krev oppfølging.
  • Opplysningar som er unnateke offentlegheit er erstatta med stjerne (*).
  • Opplysningar frå personalmapper og elevmapper blir ikkje publiserte.
  • Vi kan leggje fram fullstendig postjournal etter førespurnad til dokumentsenteret.