Fylkesdirektøren og avdelingsdirektørane

Kontaktinformasjon og foto av fylkesdirektør Rune Haugsdal og alle avdelingsdirektørane i Vestland.

rune haugsdal

Rune Haugsdal

Fylkesdirektør

ingrid holm svendsen

Ingrid Holm Svendsen

Avdelingsdirektør organisasjon og økonomi

paal fosdal

Paal Fosdal

Avdelingsdirektør IKT og digitalisering

bjørn Lyngedal

Bjørn Lyngedal

Avdelingsdirektør opplæring og kompetanse

bård sandal

Bård Sandal

Avdelingsdirektør næring, plan og innovasjon

per morten ekerhovd

Per Morten Ekerhovd

Avdelingsdirektør kultur og folkehelse

avdelingsdirektør Dina Lefdal

Dina Lefdal

Avdelingsdirektør infrastruktur og veg

Jostein fjærestad

Jostein Fjærestad

Konst. avdelingsdirektør mobilitet og kollektivtransport