Nettverk og samlingar

Gjennom planfaglege nettverk og konferansar bidrar Vestland fylkeskommune til å auke plankompetansen i fylket.

Plannettverket er ein møteplass for alle som er involvert i kommuneplanlegging, med kommuneplanar, reguleringsplanar eller relevant sakshandsaming. Planseksjonen er sekretariat og inviterer til nettverksamlingar innanfor ulike tema.

Den årlege plan-, klima- og folkehelsekonferansen er ein viktig møteplass for fagfolk og politikarar frå heile fylket. Konferansen vart i 2020 arrangert 27. oktober.

Årets plan-, klima- og folkehelsekonferanse blir arrangert på Voss 3. og 4. november. Konferansen har fått namnet "Globale spørsmål – lokale svar".

Meir informasjon og lenke til påmeldingsskjema finn du på denne sida.

Fristen for å melde seg på er 22. oktober.