Søk om forskar til låns (FORREGION Vestland)

Målet med "Forskar til låns" er å auke samarbeidet mellom bedrifter og forskingsorganisasjonar. Forskaren i dette samarbeidet jobbar med forsking, utvikling og nyskaping saman med tilsette i bedrifta i ein avgrensa periode-

Støtteordninga skal utvide nettverk, stimulere til samarbeid og gi utveksling av kunnskap mellom forsking og næringsliv. Bedrifta må ha ambisjon om at samarbeidet skal føre til vidare forsking og søking på større utlysningar.

Kven kan søke?

Bedrifter som er lokalisert i Vestland fylke kan søke om støtte.

Det er mogeleg å få inntil 100 000 kr i støtte til "Forskar til låns". Det er krav til eigenfinansiering som del av samla kostnader for gjennomføringa av prosjektet.

Kom i gang

Ta kontakt med ein kompetansemeklar for mogleg søknad til ordninga "Forskar til låns".