Klimakappløpet mot 2030.

Den grøne leiartrøya

jon askeland i birøkterutstyr ved bikube

– No må vi handle raskt!

Med eigne auge ser fylkesordførar Jon Askeland korleis globale klimaendringar treff heimen på småbruket på Radøy. Både naturen og ikkje minst biene blir påverka.

oversiktsbilde av bussdepotet på Mannsverk i Bergen

Kollektivreisa: Solide CO2-kutt og reinare luft

Over 100 elektriske bussar og stadig nye bybanetraséar gjer sitt til at CO2-utsleppa i Bergen har gått betydeleg ned. Og dei vil gå endå meir ned i åra framover.

Plastleker i klare farger i tannlegeskuff.

Dette er utdøyande rasar

Kva er samanhengen mellom ein gåsenebbkval som stranda på Sotra i 2017 og små premiar på tannklinikken?

foto frå Briksdalen, utsikt nedover dalen

På ladestolpejakt i Vestland

For mange turistar har noregsferien handla mykje om korleis dei skal komme fram til neste ladestasjon. Vestland fylkeskommune gjer noko med rekkeviddeangsten – no også til vanns.

illustrasjon av elvly på sjøen framfor Bryggen i Bergen

Til lands og til vanns og i lufta med

– Vestland har alt tetposisjon i verda på nullutslepp til lands og til vanns. No står det att å få til det same i lufta, seier fylkesvaraordførar Natalia Golis.

foto frå utdelinga av E-Visionary Award i 2021. fylkesordførar Jon Askeland deltek på skjerm til Kina

Heider og ære til Vestland

Klimaarbeidet til Vestland fylkeskommune blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt, i form av både pristildelingar og medieomtale.