Politiske møte denne veka

Det blir tre politiske møte denne veka: Trafikktryggingsutvalet 25. september og administrasjonsutvalet og klagenemnda 27. september.

 • Trafikktryggingsutvalet, digitalt, måndag 25. september kl. 9
  Saker og program
  Følg møtet i nett-TV
 • Administrasjonsutvalet, digitalt, onsdag 27. september kl. 9
  Saker og program
  Følg møtet i nett-TV
 • Klagenemnda onsdag 27. september kl. 10 i Vestlandshuset, Bergen, Folgefonna i 4. etasje
  Saker og program

  Møte som var førre veke

 • Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne måndag 18. september kl. 9.30 i Vestlandshuset, Bergen, Moltebæret i Fjellheimen, 4. etasje
  Saker og program
 • Fylkesutvalet, del 1, tysdag 19. september kl. 9 i Vestlandshuset, Bergen, Jostedalsbreen i 4. etasje
  Saker og program
  Sjå møtet i nett-TV
 • Fylkesvalstyret tysdag 19. september kl. 12.45 i Vestlandshuset, Bergen, Jostedalsbreen i 4. etasje
  Saker og program
  Sjå møtet i nett-TV
 • Fylkesutvalet, del 2, tysdag 19. september ca kl. 13 i Vestlandshuset, Bergen, Jostedalsbreen i 4. etasje. Møtet startar når møtet i fylkesvalstyret er ferdig
  Saker og program 
 • Yrkesopplæringsnemnda tysdag 19. september kl. 12 hos Førde vidaregåande skule, Naustdalsvegen 12, Førde
  Saker og program
 • Hovudutval for kultur, onsdag 20. september kl. 9 i Vestlandshuset, Bergen, Jostedalsbreen i 4. etasje
  Saker og program
 • Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 20. september kl. 9 i Vestlandshuset, Bergen, Folgefonna i 4. etasje
  Saker og program
 • Hovudutval for næring, torsdag 21. september kl. 9 på Quality Hotel, Sogndal
  Saker og program
 • Fylkestinget, ekstramøte digitalt, fredag 22. september kl. 12
  Saker og program
  Sjå møtet i nett-tv