Politiske møte denne veka

Denne veka (veke 47) har hovudutval for opplæring og kompetanse møte 23. november. Dagen før har dei temadag. Elles er det møte i yrkesopplæringsnemnda, fylkeseldrerådet, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, Vestland ungdomsutval og Vestlandsrådet.

 • Yrkesopplæringsnemnda måndag 21. november kl. 10 på Rubbestadneset vidaregåande skule, Rolvsnesvegen 36, 5420 Rubbestadneset
  Saker og  program
 • Fylkeseldrerådet tysdag 22. november kl. 10 i fylkeshuset på Sandsli
  Saker og program
 • Arbeidsutval delgeringsreglement tysdag 22. november kl. 12.30, digitalt
  Saker og program
 • Hovudutval for opplæring og kompetanse onsdag 23. november kl. 9 i fylkeshuset på Sandsli
  Saker og program
  Møtet blir ikkje sendt i nett-TV
 • Vestlandsrådet torsdag 24. november kl. 9 på Scandic Flesland Airport Hotel
  Saker og program
 • Administrasjonsutvalet fredag 25. november kl. 10, fylkeshuset, Sandsli
  Saker og program
 • Vestland ungdomsutval fredag 25. november kl. 10, fylkeshuset,Sandsli
  Saker og program
 • Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne fredag 25. november kl. 9, digitalt
  Saker og program
  Sjå møtet i teams

  Oppdatert: 21. november 2022