Politiske møte denne veka

Tre av hovudutvala har møte denne veka: Samferdsel og mobilitet 21. mars, næring 22. mars og kultur, idrett og inkludering 22. mars. Administrasjonsutvalet har møte 23. mars.