Skulerute

Her finn du den samordna skuleruta for dette og neste skuleår.

Rettleiande skulerute for skuleåret 2023/2024 (.pdf)

Rettleiande skulerute for skuleåret 2024/2025 (.pdf)

Ver merksam på at nokre av ferie- og fridagane kan variere for skulane i tidlegare Hordaland. Skulane følgjer i hovudsak kommunane si skulerute. Gå difor inn på skulen si nettside for å finne oversikt over ferie- og fridagar.