Haukeland sjukehus tannklinikk

Tannbehandling ved Haukeland sjukehus.

Kva gjer vi?

Haukeland sjukehus tannklinikk samarbeider tett med kjevekirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus og tilbyr

  • protetisk behandling av tilviste pasientar med spesielle diagnosar eller spesielle behandlingsbehov
  • avansert protetisk behandling av innlagte pasientar med munnhole- og ansiktsdefektar
  • førebyggande og lindrande behandling på inneliggjande og polikliniske pasientar, etter tilvising frå sjukehuset sine avdelingar, eller tilvisingar frå helse- og tannhelsepersonell utanfor sjukehus
  • kontroll av pasientar som er behandla med tannimplantatar
  • omfattande kursverksemd og rådgjeving til anna tannhelsepersonell

Kontakt

Telefon: 55 97 27 24

Adresse:        
Haukeland sjukehus
Jonas Lies vei 65
5053 Bergen

E-post: marit.agnete.dyroy@vlfk.no