Leig lokale i VS13

Vestland fylkeskommune bygger nytt og framtidsretta fylkeshus midt i Bergen sentrum. 6.-9. etasje er tekne, men 5., 10. og 11. etasje og fire næringslokale i første etasje er framleis ledige for leige. Ta kontakt for ein uforpliktande prat!

Leig kontorlokale i VS13

Ennå er fleire etasjar ledige til leige. Lokala er moderne og fleksible, og du får byens beste utsikt! Leigetakarar får tilgang til resepsjon, felles møte- og konferansesenter, kantine, terrasse, sykkelparkering, treningsrom og garderobe

kafe

Næringslokale til leige

På gateplan er det fire ledige lokale til spisestad, butikk eller anna næring. Det største lokalet har kjøkken og uteområde og er for kafé eller restaurant. Ope og moderne, og med stort kundetilfang, gjer dette til ein attraktiv plass å drive business.

Leig kontorplass for ein dag, ei veke eller meir.

I 1. og 2. etasje legg vi til rette for at du kan leige kontorplass for ein kortare periode. Det vil vere om lag 80 slike plassar, så det vil alltid vere ein stad å jobbe når du eller ein kollega er i Bergen, eller når du vil ha eit kontorfellesskap midt i byen.

Tidslinje for prosjektet

Bygginga av fylkeshuset i Bergen er svært synleg i bybildet. No er begge tårna reiste. Det er sett av 90 dagar pr. etasje til innreiingsarbeid som startar våren 2022.

Våren 2021

Grunnsteinsnedlegging og byggestart.

Hausten 2021

Nordre tårn – VS13 – blir ferdig reist.

Våren 2022

Heile fylkeshuset er ferdig reist og bygget skal vere tett. No startar innreiinga.

Våren 2023

Fylkeshuset er innflyttingsklar med opning 23. februar 2023!