Møteplan

Regionalt planforum har møte kvar tredje veke, så lenge det er meldt inn saker.

Møte i regionalt planforum vert i utgangspunktet gjennomført som digitale møte. 

Møteplan hausten 2024

Møteplan våren 2024

Møteplan hausten 2023