Møtedokument

Kommunar skal presentere aktuell plansak for regionalt planforum med relevante dokument.

Relevante saksdokument skal vere sendt frå kommunen som tingar planforum 11 dagar før møta. Dei vil fortløpande bli publiserte i menyen under.

Møtedokument

kl 9.30 - Aurland kommune - kommuneplanen sin arealdel - i prosess

Bestillingsskjema

Lenke til vedteke planprogram

Politisk sak - grovsiling av innspel til kommuneplanen sin arealdel

Kl 12.30 - Bergen kommune - Områdereguleringsplan Dokken sør - planprogram

Bestillingsskjema

Presentasjon til planforum