Møtedokument

Kommunar skal presentere aktuell plansak for regionalt planforum med relevante dokument.

Relevante saksdokument skal vere sendt frå kommunen som tingar planforum 11 dagar før møta.

Møte 11. juni kl 09.30 

Bestillingsskjema

Møtedokument vert sendt til deltakarane