Informasjon til sensorar og oppgåveprodusentar

Godtgjering sensoroppdrag

På høgre side finn du lenke til retningslinjer for godtgjering av sensoroppdrag på privatisteksamen. 

Ikkje tilsett i Vestland fylkeskommune?

Du som ikkje er tilsett i Vestland fylkeskommune og har utgifter i samband med sensur av eksamen, skal bruke refusjonsskjemaet (lenke høgre side).

Døme på utgifter kan vere reise- og parkeringskostnadar og/eller andre utlegg.

Tilsett i Vestland fylkeskommune?

Sensorar som er tilsette i Vestland fylkeskommune skal bruke ADtravel til utlegg, men må gjere dette på ein litt annan måte enn tidlegare. 

Les meir om korleis du konterer riktig i ADtravel

Lenke til ADtravel finn du på høgre side.

Godgjering for oppgåveproduksjon

Alle som produserer oppgåver for Vestland fylkeskommune ved lokalt gitt skriftleg eksamen (nytt eksamenssystem) skal bruke skjemaet i lenkemenyen for å registrere utført oppdrag.