Møteplan våren 2023

Oversikt over møte i regionalt planforum våren 2023. Møta vert i utgangspunktet gjennomførte som digitale møte.

 

Dato

Tid

Kommune

Sak

17.1 09.30 Kvinnherad kommune Kommuneplanen sin arealdel
12.30 Statens vegvesen E39 Bokn - Hope

7.2

09.30 Øygarden kommune Detaljregulering RAN seglbåthamn
12.30    
7.3 09.30 Osterøy kommune Kommuneplanen sin arealdel
12.30 Austevoll kommune Kommuneplanen sin arealdel - høyring
28.3 09.30 Bremanger kommune Områderegulering Holmaneset 
12.30 Sunnfjord kommune Områderegulering Vevring
18.4 09.30 Øygarden kommune Områdereguleringsplan for Energiparken sør - i prosess
12.30 Vestland fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag til utviklingsplan for Vestland 2020-2024
9.5 09.30 Eidfjord kommune Arealdelen til kommuneplanen - i prosess
12.30   saka trekt
30.5 09.30 Kinn kommune Arealdelen til kommuneplanen - i prosess
12.30 Kvam herad Kommunedelplan Kvamskogen
13.6 09.30 Askøy kommune Områdereguleringsplan for Byneset - offentleg ettersyn
12.30 Fitjar kommune Arealdelen til kommuneplanen - oppstart