Møteplan haust 2023

Oversikt over møte i regionalt planforum hausten 2023. Møta vert gjennomførte som digitale møte.

Dato

Tid

Kommune

Sak

29.8 12.30 Sunnfjord kommune Kommuneplanen sin arealdel - i høyringsperioden
19.9 09.30   saka trekt
12.30 Bømlo kommune  Kommuneplanen sin arealdel - før offentleg ettersyn
3.10 09.30 Askøy kommune Kommuneplanen sin arealdel - før offentleg ettersyn
12.30 Statens vegvesen E39 Bokn - Bømlafjorden i prosess
24.10 09.30    
12.30    
14.11 09.30 Bremanger kommune Områderegulering Holmaneset
12.30 Luster kommune Kommuneplanen sin arealdel - før offentleg ettersyn
5.12 09.30 Aurland kommune Kommuneplanen sin arealdel - under utarbeiding 
12.30 Bergen kommune Områderegulering for Dokken i oppstartsfase