Møteplan haust 2022

Oversikt over møte i regionalt planforum hausten 2022. Møta vert i utgangspunktet gjennomførte som digitale møte.

Dato

Tid

Kommune

Sak

23.8 10.00 Vestland fylkeskommune
Regional plan for senterstruktur og berekraftige lokalsamfunn i Vestland

13.00 Region Nordhordland


Interkommunalplan for sjøareal - Region Nordhordland  

Eksta møte

7.9

10.00 Stad kommune kl. 10 Detaljreguleringsplan for Stad skipstunnel
kl. 11 Detaljreguleringsplan for næringsområde i Lestovika inkl mudring/utdjuping av Saltasundet
13.00 Stad kommune

kl. 13 Detaljreguleringsplan for næringsområde i Kjøde
kl. 14 Detaljreguleringsplan Stad molo, indre hamn på Leikanger

13.9 09.30 Statens vegvesen E39 Storehaugen – Førde
Rv 5 Erdal - Naustdal
12.30 Høyanger kommune


Kommueplanen sin arealdel - i prosess

4.10 10.00 Kvinnherad kommune Områdeplan - Sunde sentrum
13.00 Sunnfjord kommune


Kommuneplanen sin arealdel - i prosess

25.10 10.00 Osterøy kommune sak trekt - Kommuneplanen sin arealdel
13.00 Statens vegvesen sak trekt - E39 Bokn - Hope
15.11 10.00 Sogndal kommune Kommuneplanen sin arealdel
13.00 Bømlo kommune Kommuneplanen sin arealdel 
6.12 10.00 Aurland kommune Kommuneplanen sin arealdel - planprogram
13.00 Tysnes kommune reservert