Lærling og elev-pc

Lærlingar som går rett frå ungdomsskule til opplæring i bedrift kan kjøpe datamaskin gjennom elevpc-ordninga.

Du finn oversikt over kva modellar du kan velje i, prisar, kjøpsvilkår og anna på sida vår om elev-pc.