Kurs for lærlingar/lærekandidatar

Om du har teikna lærekontrakt i Vestland vil du få tilsendt kurs om det å vere i lære.

Kurset er delt inn i korte mikrokurs som følgjer deg gjennom læretida.

  • Modul 1 - ved oppstart
  • Modul 2 - 1 månad ut i læretida
  • Modul 3 - 5 månadar ut i læretida
  • Modul 4 - 18 månadar ut i læretida

Du kan gjennomføre kursa på både på PC og mobil