Chat med ein karriererettleiar

Lurar du på noko og treng svar med ein gang? På karriereveiledning.no kan du snakke med ein erfaren karriererettleiar via chat  eller telefon om utdanning, opplæring og arbeid.

Gå til karriereveiledning.no 

Tenesta er anonym, og dei har teiesplikt. Om du ønsker anonymitet når du ringer, bør du skjule telefonnummeret ditt først.