Fylkesmeisterskap for yrkesfag

Vestland fylkeskommune arrangerer fylkeskonkurransar for elevar i yrkesfag. Vi vil i samarbeid med World Skills Norway legge til rette for deltaking i Skule-NM i aktuelle fag.

Det vil variere frå år til år kva fag det blir arrangert fylkeskonkurransar og Skule-NM i.

Fylkesmeisterskap 2024

Skule-NM 2024 er avlyst grunna Worldskills sin økonomiske situasjon, men Vestland fylkeskommune ønskjer likevel å arrangere fylkesmeisterskap slik at årets elevar skal få høve til å konkurrere. 

Dei vidaregåande skulane er invitert til å melde seg på Fylkesmeisterskapen 2024.

Arrangør, stad, oppgåver og tidspunkt blir skulane som ønskjer å konkurrere i same fag samde om. Der det berre er ein skule som ønskjer å konkurrere, blir fylkesmeisterskapen ein skuleintern konkurranse som tidlegare.

Det kan konkurrerast i alle lærefag. Frist for å melde på skulen i konkurransen er 12.november.