Støtte til tannbehandling for 25-26-åringar

Stortinget melder at 25-26-åringar skal få støtte til tannbehandling, men vi manglar det offisielle oppdragsbrevet.

Endringar i Stortinget sitt budsjettvedtak (juni 2024) melder at 25- og 26-åringar skal få delvis stønad til tannlegeutgifter frå 1. juli. 

Vestland fylkeskommune har enno ikkje fått det offisielle oppdragsbrevet frå Helse- og omsorgsdepartementet, og manglar derfor viktige detaljar om ordninga. Meir informasjon kjem så snart vi veit meir.