Hovudutval for opplæring og kompetanse

Utvalet skal med grunnlag i opplæringslova med forskrifter sikre innbyggjarane i fylket kvalitet og tilgang til vidaregåande opplæring og fagskuleutdanning.

Utvalet skal styrke den regionale kompetansepolitikken gjennom eit tettare samarbeid mellom arbeidsliv og utdannings- og opplæringsaktørar om behov og tilrettelegging for utdanning og kompetanseutvikling.

Utvalet skal ha 15 medlemmar.

Oversikt over møte og medlemmar i hovudutval for opplæring og kompetanse

Karianne Torvanger

Leiar hovudutval for opplæring og kompetanse