Fylkesutvalet

Fylkesutvalet er arbeidsutvalet til fylkestinget. Utvalet tek avgjersler i saker det har delegert mynde til og kjem elles med innstillingar til fylkestinget.

Fylkestinget har valt 17 medlemmar til fylkesutvalet. Fylkesutvalet møtast om lag ein gong i månaden. Fylkesordføraren leiar møta i fylkesutvalet.

Oversikt over møte og medlemmar i fylkesutvalet.