Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet sitt arbeidsområde er saker som gjeld tilsetjings- og arbeidsvilkår for dei tilsette i fylkeskommunen.

Utvalet skal behandle saker om tilhøvet mellom fylkeskommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Utvalet har 11 medlemmar, der 6 av dei representerer arbeidsgjevar og 5 representerer dei tilsette.

Oversikt over møte og medlemmar i administrasjonsutvalet