Foto av relieff, jernstenger.
Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune

Relieff utan tittel

Verket av Bård Breivik består av tre lange rammer som inneheld fleire pinneliknande gjenstandar med lik avstand.

Tittel
Relieff utan tittel
Kunstnar
Bårs Breivik
Stad
I trappa i tårn sør, mellom etasjane 1 og 4.
Materiale
Tre, metall
Årstal
1976

Pinnene viser forskjellige måter å binde saman ting på, mellom anna knuter og  spleiseteknikkar.

Verket blei laget til Laksevåg vgs så skulen var ny, og blei flytta til Sandsli til fylkeskommunen sitt førebelse fylkeshus då Laksevåg og Bergen Maritime blei slegne saman i 2020.