Fagskuleutdanning

Fagskuleutdanning er høgare yrkesfagleg utdanning og ligg på nivå over vidaregåande opplæring.

Utdanninga gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Fagskuleutdanninga har ein større fleksibilitet i tilpassing av studieplassar til søkjartal og konjunkturskifter enn dei andre utdanningsinstitusjonane.

Vestland har den største offentlege fagskulen i landet med vel 1200 studentar og omlag 120 tilsette. Fagskolen i Hordaland har et stort og variert utval av utdanningar med tilbod innan maritime, tekniske, petroleumtekniske, grøne- og helsefag. I tillegg finst det ei rekkje andre fagskulestilbod i Vestland:

Fagskulen i Hordaland 

Fagskulen i Sogn og Fjordane 

Noroff Fagskole AS

Høyskolen Kristiania - fagskolestudier 

AOF Fagskolen 

Kunstskolen i Bergen

Treider fagskole 

Dykkerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet 

Institutt for helhetsmedisin 

Norwegian Drilling Academy AS NORTRAIN 

Fagskolen Aldring og helse