Sjømat

Her finn du informasjon om marine næringar, taretråling, løyve for akvakultur og kontaktinformasjon til marin gruppe.