Nynorskfylket Vestland

21 frivillige, ideelle, offentlege og private aktørar med regional funksjon i Vestland står bak nettverket Nynorskfylket Vestland.

Vestland fylkeskommune er sekretariat for Nynorskfylket Vestland, og fylkestinget i Vestland vel leiar og nestleiar for nettverket.

Mandatet til nettverket vart vedteke i fylkesutvalet i Vestland 26. november 2020:

Nynorskfylket Vestland er eit nettverk som jobbar for auka bruk og fremjing av nynorsk på alle samfunnsområde i Vestland fylke. Nettverket er arena for deling, fagleg utvikling og språkpolitiske diskusjonar. Vi vil fremje nynorsk språkidentitet og klarspråk. Vi vil løfte nynorsk som daglegspråk, i digitaliseringa, i kunsten, i opplæring, arbeids- og næringsliv. Nettverket kan gje råd til folkevalde organ i nynorsksaker.

Alexander Fosse Andersen er leiar for Nynorskfylket Vestland.

Desse er med i nettverket:

 • Vestland fylkeskommune
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Universitetet i Bergen
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Utdanningsforbundet Vestland
 • KS Vest-Norge
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Sogn og Fjordane Mållag
 • Hordaland Mållag
 • LNK – Landssamanslutninga av nynorskkommunar
 • Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie
 • Olav H. Hauge-senteret/Nynorsk kultursentrum
 • Jakob Sande – senter for forteljekunst
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Det Vestnorske Teateret
 • Teater Vestland
 • Bergen Internasjonale litteraturfestival
 • Nynorsk avissenter
 • Nynorsk mediesenter
 • Litteraturbåten Epos
 • Nynorsk bedriftsforum