Foto av kunstverket Prime inni ein bybanetunnel. Det er lys i rosa og kvitt.

Prime

LED-stavar er sett saman til enkle geometriske figurar. Verket er ein tolking av og leik med dei signal og trafikklys som finst i det offentlege rommet.

Tittel
Prime
Kunstnar
Marius Watz
Stad
Fageråstunnelen - Vis i kart
Materiale
LED-lys
Årstal
2010

Utgangspunktet er Andreaskrossen, trafikkskiltet som signaliserer plankryss mellom veg og jernbane. Dei enkelte stavane lyser opp i vekslande intervall, styrt av eit system basert på primtal. Slik blir det eit utal variasjonar av figurane, umoglege å føresjå.

Kunstverket er eigd av Bergen kommune.