Foto av bybanen og kunstverket 1: 1 000 483 langs bybanetraseen. Kunstverket er målt på betong og syner ei kvinne i bunad, eit blått felt, eit grønt felt og raude strekar.
Foto: Morten Wanvik

1: 1 000 483

Visuelle ikon og stereotype framstillingar av Bergen og Noreg blir sette saman på ein måte som opnar for mange lag av tolkingar.

Tittel
1: 1 000 483
Kunstnar
Torunn Skjelland
Stad
Mårdalen - Vis i kart
Materiale
Silikatmåling rett på betongen
Årstal
2013

Den måla frisa ved Mårdalen har tre hovudmotiv: eit kart over Bergen med traseen til Bybanen (målestokk 1:1000483), ein raud tråd som forlenger traseen og nostalgiske reiselivsplakatar frå 1940–50 talet.

Kunstverket er eigd av Vestland fylkeskommune.